دوره های تکی

5 کالا

تکمیل شده
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
2,500,000 تومان

دوره تابلو خوانی بورس

این دوره تخصصی برای بازار بورس می‌باشد و در این دوره موارد مربوط به تابلو ی بازار بورس ( وبسایت tsetmc) آموزش داده می‌شود و نحوه تحلیل این اطلاعات.
سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
200,000 تومان

دوره فیلتر نویسی

آموزش فیلتر نویسی همراه با پک فیلتر
دوره غیرحضوری
200,000 تومان

دوره مبانی ارز دیجیتال

آموزش مبانی اولیه بازار ارز دیجیتال جهت شروع فالیت .
دوره غیرحضوری
300,000 تومان

دوره ی تکنیکال مخصوص بورس

.مبانی بورس ایران و قلق های تحلیل تکنیکال مخصوص بازار بورس ایران
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
300,000 تومان
question