الفبای سرمایه گذاری

در الفبای سرمایه گذاری به درستی درخواهیم یافت که چرا باید سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه گذاری باید در کجا صورت بگیرد. بدیهی ست که محل های مختلفی با هدف گذاری های متفاوت برای سرمایه گذاری وجود دارد که هر یک از آن ها تابع شرایط و بازار خاص خود هستند. با این حساب برای یک سرمایه گذاری هدفمند و سودآور، لازم است که به خوبی هدف گذاری سرمایه گذاری و محل مناسب آن را بشناسیم. با شناخت روش های تحلیل در بازارهای مالی، می توان ابزار مناسب برای تحلیل انواع بازارهای سرمایه گذاری را به دست آورده و از طریق آن ها شناخت بهتری نسبت به این پتانسیل های سرمایه گذاری داشت.

شاید عجیب به نظر برسد، اما می توان با کمترین اندازه از سرمایه نیز، کسب درآمد قابل توجهی داشت. با آموختن تکنیک های کسب درآمد بدون سرمایه در سایه کسب و کارهای هوشمند و سرمایه گذاری های مناسب، چنین چیزی میسر خواهد بود.

صبر در سرمایه گذاری و شناخت ریسک و محدوده تحمل آن، نیز برای یک سرمایه گذاری حرفه ای اهمیت زیادی دارد. در الفبای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری را خواهید شناخت و به خوبی درمی یابید که چطور می توان از این صندوق ها به منظور دست یابی به سود ایمن تر استفاده کرد. شما ممکن است سرمایه گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در ملک، سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و … را انتخاب کرده باشید؛ اما به هر ترتیب اهمیت زیادی دارد که این روش های سرمایه گذاری را به خوبی شناخته و تحلیل های درستی از هر یک از آن ها داشته باشید.

این ها چیزهایی است که در الفبای سرمایه گذاری خواهید آموخت.

 

یک نمونه ویدیو

 

question